Reglement

Reglement

Veiligheid

De diverse ruimtes voldoen aan de strengste wettelijke bepalingen betreffende veiligheid. De huurders dienen zich daarom te houden aan alle wettelijke bepalingen en voorschriften betreffende veiligheid en orde. Het algemeen rookverbod in het gehele gebouw zal dan ook zonder uitzondering strikt moeten worden nageleefd. De grote feestzaal is voorzien van een geluidsbegrenzer die het maximale geluidsniveau beperkt tot de officiële waarden, en overlast door muziek voorkomt. Bij niet naleving of overtreding heeft de verantwoordelijke van vzw De Schalm het recht en de plicht deze activiteit onmiddellijk stop te zetten. Door het ondertekenen van een contract verbindt de huurder zich ertoe de voorschriften vermeld in het contract te accepteren. De zaalverantwoordelijke heeft steeds toegang tot alle ruimtes van het gebouw, ongeacht de aard of bedoeling van de huurovereenkomst

Zaalverantwoordelijke

Vanaf een activiteit (feest, fuif,…) voor meer dan 60 personen zal steeds een zaalverantwoordelijke aanwezig zijn die instaat voor de goede gang van zaken en voor de buffetbediening.

De huurder is vrij in om in eigen beheer de verdere diensten te verzekeren. Er kan steeds informatie verleend worden door de zaalverantwoordelijke.

Poetsen

Tafels en stoelen, toiletpapier, zeep en handdoekjes zijn in de huurprijs inbegrepen, evenals het nat poetsen. Zoals vermeld in het huishoudreglement is het wel verplicht om samen met de zaalverantwoordelijke enkele taken zoals het afvegen en drogen van tafels, toog, enz, zelf uit te voeren. Indien deze niet worden uitgevoerd, zal er uiteraard een supplement worden aangerekend. Vuilniszakken en keukenhanddoeken dienen door de huurder zelf te worden meegebracht en na afloop terug worden meegenomen. Alle eigen materialen en voorzieningen dienen na afloop te worden meegenomen, en kunnen niet worden gestockeerd in de zaal tot afhaling.

Beschikbaarheid en klaarzetten van de zaal

De zaal staat ter beschikking op vrijdag vanaf 16.00 u en zaterdag, zondag en feestdagen vanaf 9.30 u ‘s morgens. Men kan tegen meerprijs de avond voordien aanvangen met klaarzetten indien er geen reservatie is. Het ophangen van affiches, ballonnen en alle mogelijke attributen zijn enkel toegelaten aan en op de ter beschikking gestelde panelen. Externe eetwagens en frituren zijn enkel toegelaten mits vermelding in de huurovereenkomst. De hieruit bekomen afval dient door de uitbater van deze externe voorzieningen zelf te worden opgeruimd en meegenomen. Uiteraard bij niet naleving worden extra onkosten aangerekend.

Verzekeringen

Vzw De Schalm beschikt over de nodige verzekeringen als verhuurder/uitbater. De huurder dient steeds zijn verzekeringsmaatschappij te contacteren voor het afsluiten van de eventueel noodzakelijke polis(sen).

Reservatie en bezichtiging

Reservatie kan telefonisch op het nummer 0496 38 32 07  (Luc Smets) of via het reservatie aanvraagformulier op deze website.
Elke donderdagavond tussen 19u30 en 20u30 zal de zaalverantwoordelijke aanwezig zijn in zaal de schalm om informatie te verstrekken, en eventuele overeenkomsten af te sluiten.

Let op: Indien een overeenkomst wordt afgesloten en de zaal wordt door jullie niet tijdig geannuleerd zullen de bepalingen vermeld in het contract van toepassing zijn.

___